Verzekeraars

De zorgvergoedingen van 2013 kennen weer een aantal aanpassingen. Ze zijn minder ingrijpend dan die in 2012. Toch is het goed om de veranderingen en mogelijke tegemoetkomingen op een rijtje te zetten.

In 2013 is het eigen risico omhoog gegaan naar €350,-. Dit betekent dat zorg die wordt vergoed uit de basis verzekering (voor personen ouder dan 18) voor €350 aan u wordt doorbelast. We hebben het dan bijvoorbeeld over bezoeken aan de specialist, kosten voor medicatie maar ook behandelingen fysiotherapie voor chronische of post operatieve indicaties.

Concreet betekent dit, dat als u in aanmerking komt voor een chronische indicatie, u de eerste 20 behandelingen uit uw aanvullende verzekering betaalt of, als deze niet toereikend is of u hebt geen aanvullende verzekering, uit eigen portemonnee. Hierna gaat de basisverzekering uitkeren. Als u echter uw eigen risico nog niet hebt opgemaakt dan zal deze tot een bedrag van €350,00 doorbelast worden.

Er zijn een aantal tegemoetkomingen in de zorgkosten. Omdat deze vaak alleen ingaan op eigen verzoek of na aanvraag hebben we er een aantal voor u op een rijtje gezet.

- De Wet Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten kent over 2013 een tegemoetkoming voor mensen met een chronische aandoening. Deze is inkomensafhankelijk en gebaseerd op een inkomen van een alleenstaande van  €24.570,00 en gezamenlijk inkomen van € 35.100,00. Deze vergoeding ontvangt u automatisch aan het einde van het volgende jaar en is een tegemoetkoming in, onder andere, de kosten van het eigen risico.

- De belastingdienst:

1) Zorgtoeslag is er voor iedereen met een zelfstandig inkomen onder de €35059,00 en samen €51691,00 verdient is er zorgtoeslag aan te vragen.
2) Kosten die niet vallen onder een verzekering of niet voortkomen uit eigen risico kunnen als aftrekpost opgevoerd worden. Dit is inkomensafhankelijk en gebonden aan een drempelwaarde. Het blijft wel interessant om dit voor te leggen aan uw belastingconsulent.

- De gemeente Breda heeft voor iedereen met een inkomen van 110% van de bijstandsnorm een collectieve verzekering afgesloten bij het CZ met een goede dekking voor fysiotherapie.

- Tot slot zijn er diverse zorgverzekeraars die, mits op tijd doorgegeven, een gespreide betaling van het eigen risico mogelijk maken. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij uw zorgverzekeraar.

Mocht u aan de hand van dit artikel nog vragen hebben, dan kunt u terecht op de website van het genootschap voor fysiotherapie, bij uw therapeut of bij een van onze baliemedewerkers.